2023. szeptember. 22, MóricVeszprém Megyei Ügyvédi Kamara közzétételei

Névjegyzékből törölt ügyvédek:

Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. tv. 151. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara ezen az oldalon teszi közzé a névjegyzékből törölt ügyvédek nevét, irodájának címét és a törlés időpontját.

Névjegyzékből törölt Ügyvédi irodák:

A Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara ezen az oldalon nyújt információt:
- az ügyvédi iroda jogutódlással történő megszűnése esetén az egyesüléssel vagy szétválással létrejövő, valamint megszűnt ügyvédi iroda nevéről székhelyéről, az átalakulás formájáról,
- arról, ha az ügyvédi irodával szemben csőd- vagy felszámolási eljárás van folyamatban,
- a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő vagy felszámoló nevéről, hivatali levelezési címéről,
- az ügyvédi iroda névjegyzékből való törlésének időpontjáról.