2024. május. 30, Zsanett, JankaJogtanácsosok és jogi előadók figyelmébe

A jogtanácsosok és jogi előadók erre a linkre kattintva érhetik el az elektronikus regisztrációs felületet.

A megnyíló oldalon minden további tájékoztatást megtalálhatnak.

A Kamara az ügyvédek köztestülete

Az ügyvédi kamara az ügyvédek önkormányzati elven működő köztestülete, mely az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény  szerint közfeladatokat lát el:

 • szakmai tevékenységet végez,
 • tagjainak szolgáltatásokat nyújt,
 • érdekképviseleti feladatokat lát el,
 • közigazgatási hatósági szerepkört tölt be.

Az ügyvédi kamarák működhetnek területi kamaraként ( így a Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara  ) és országos kamaraként ( Magyar Ügyvédi Kamara ).

A területi ügyvédi kamarákról:

Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény  szerint ügyvédi tevékenységet csak az folytathat, aki valamelyik területi ügyvédi kamarának a tagja.

A területi ügyvédi kamara köztestület, amely működési területén ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat. A területi ügyvédi kamarák működési területe azonos a törvényszékek illetékességi területével.

Veszprém Megyei Ügyvédi KamaraA Veszprém Megyei Ügyvédi Kamara 1959. február 1-jén alakult a Győri Ügyvédi Kamarából történt kiválással, jelenlegi székhellyel. A veszprémi ügyvédek két munkaközösség keretein belül működtek és ügyvédi munkaközösségek alakultak Pápán, Tapolcán, Devecserben és Keszthelyen. Ezen kívül néhány településen kirendeltség tevékenykedett 1-2 fővel. Ezekben az évtizedekben ügyvédi tevékenységet kizárólag munkaközösség tagjaként lehetett folytatni. A megyehatárok rendezése folytán a 70-es évek elején a Keszthelyi Ügyvédi Munkaközösség tagjai a Zala Megyei Ügyvédi Kamarához kerültek.

A kamarai tagok létszáma a 70-es, 80-as években általában 42-45 fő között mozgott, ez a létszám a rendszerváltás utáni években meredeken emelkedetett, mára már közel 230 tagunk van.

A Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarát alapítása óta a tagság által a tagok közül választott elnök vezeti, aki a Kamara törvényes vezetőjeként különös figyelmet fordít az igazságszolgáltatás egyéb szerveivel való kiegyensúlyozott együttműködés és párbeszéd fenntartására, továbbá a Kamaránk képviseletére a társadalmi nyilvánosság megyei és országos fórumai előtt.

Meg kell emlékeznünk alapító kamarai elnökünkről, dr. Köves Józsefről, és két olyan elnökünkről, akik mindketten bő negyedszázadon át álltak a kamara élén : dr. Énekes Zoltánról és dr. Szabó Gyuláról. A Veszprém Megyei Ügyvédi Kamarát jelenleg dr. Varga Attila ügyvéd vezeti a 2014. évi választás óta.

Kamarai feladatok:

A Kamara az ügyvédek szolgálatában:

 • gondoskodik az ügyvédek jogainak védelméről,
 • elősegíti kötelezettségeik teljesítését,
 • szervezi szakmai továbbképzésüket.

 A Kamara az állampolgárok szolgálatában:

 • az ügyvédi tevékenységre vonatkozó szabályokat alkot,
 • véleményt nyilvánít az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatos kérdésekben,
 • dönt az ügyvédek kamarai tagságának keletkezéséről és megszűnéséről és vezeti a kapcsolódó nyilvántartásokat.

A Veszprémi Ügyvédi Kamara közigazgatási hatóság, ebben a minőségében az alábbi ügykörökben jár el:

 • felvétel a kamarába és kamarai tagság megszüntetése,
 • felvétel az ügyvédi irodák, az alkalmazott ügyvédek, az európai közösségi jogászok, az alkalmazott európai közösségi jogászok, a külföldi jogi tanácsadók és az ügyvédjelöltek névjegyzékébe, valamint törlés ezen névjegyzékekből,
 • az ügyvédi tevékenység szüneteltetésének engedélyezése,
 • felvétel/törlés az ügyvédjelölt foglalkoztatására jogosult ügyvédekről vezetett nyilvántartásba/nyilvántartásból,
 • az ügyvédi tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés.

Kamarai tagdíjak:

Negyedéves tagdíjak fizetési határideje:

 • I. negyedév: tárgyév január 15 napjáig,
 • II. negyedév: tárgyév április 15. napjáig,
 • III. negyedév: tárgyév július 15. napjáig,
 • IV. negyedév: tárgyév október 15. napjáig.

A negyedéves tagdíjak összegei:

 • ügyvéd: 39 000 Ft / negyedév
 • európai közösségi jogász: 39 000 Ft / negyedév
 • külföldi jogi tanácsadó: 39 000 Ft / negyedév
 • kamarai jogtanácsos: 31 200 Ft / negyedév
 •  alkalmazott ügyvéd: 31 200 Ft / negyedév
 • alkalmazott európai közösségi jogász: 31 200 Ft / negyedév
 • ügyvédjelölt (ha munkavállalói jogviszonyban áll): 11 700 Ft / negyedév
 • jogi előadó (ha munkavállalói jogviszonyban áll):9 360 Ft / negyedév
 • szünetelő ügyvéd: 11 700 Ft / negyedév
 • szünetelő külföldi jogi tanácsadó: 11 700 Ft / negyedév
 • szünetelő kamarai jogtanácsos: 9 360 Ft / negyedév
 • szünetelő alkalmazott ügyvéd: 9 360 Ft / negyedév
 • szünetelő alkalmazott európai közösségi jogász: 9 360 Ft / negyedév
 • szünetelő ügyvédjelölt (ha munkavállalói jogviszonyban áll): 3 510 Ft / negyedév
 • szünetelő jogi előadó (ha munkavállalói jogviszonyban áll): 2 808 Ft / negyedév
 • fiókiroda felügyeleti díj: 19 500 Ft / negyedév

Kérjük, hogy a tagdíj átutalásakor a közlemény rovatba írják be a kamarai azonosító számot (KASZ). Kérjük, hogy annak a személynek a kamarai azonosító számát és nevét adják meg, akinek a tagdíját teljesítik. Ügyeljenek a pontos kamarai név feltüntetésére!